fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Judet

Controale pe şantierele de construcţii, pentru prevenirea căderilor de la înălţime

În perioada februarie – decembrie a anului 2022, se desfăşoară, la iniţiativa Inspecţiei Muncii, Campania naţională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor.

Numărul de accidente de muncă înregistrat precum şi gravitatea acestora a fost factorul determinant pentru a continua şi intensifica acţiunile de verificare şi monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi asupra modului în care angajatorii realizează, în şantierele temporare şi mobile, măsurile de securitate şi sănătate dispuse de inspectorii de muncă.

Obiectivele acestei campanii sunt: creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălţime; încurajarea unei abordări participative prin implicarea principalilor actori din domeniul construcţiilor implicaţi în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul construcţiilor; promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică .

Campania naţională se va desfăşura în patru etape în anul 2022: prima etapă, în perioada februarie – martie 2022, constă în mediatizarea, informarea şi conştientizarea privind riscurile de cădere de la înălţime; a doua etapă, aprilie – noiembrie 2022 constă în verificarea prin acţiuni de control la angajatori precum și verificarea realizării măsurilor dispuse în procesele verbale încheiate cu ocazia controalelor; a treia și a patra etapă etapă vor cuprinde centralizarea şi valorificarea rezultatelor la nivel local și ulterior la nivelul Inspecției Muncii.

Etichete:

Recomandam sa citesti si