fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Judet

Consultare publică privind bugetul de venituri și cheltuieli în comuna Sadu

Joi, 19 Ianuarie 2023, Primăria Comunei Sadu a organizat sesiuni de consultare publică privind Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Cu acest prilej, primarul comunei Sadu, Valentin Ivan, a susținut o prezentare cu titlul „Transparență Decizională – Dezvoltarea durabilă și sustenabilă. Digitalizare, inovație și Green Village”, cu accent pe principalele elemente ale Planului de Investiții propus pentru anul 2023, conceput în concordanță cu Planul de Dezvoltare Locală 2022 -2024.

Consultarea publică s-a desfășurat de-a lungul întregii zile și a cuprins o întâlnire cu reprezentanții   Scolii   Gimnaziale   „Samuil   Micu”   Sadu   (ora   10.00),   o   întâlnire   cu reprezentanții  Ocolului  Silvic  „Valea  Sadului”  (ora  12.00)  și  sesiunea  principală  de consultare publică, organizată în Sala Mare a Căminului Cultural Sadu, începând cu ora 17.00.

Principalele aspecte din prezentarea domnului primar Valentin Ivan:

Educația („Nu lăsăm să piară, școala de la țară!”)

 • Continuarea și finalizarea proiectului de construire a unei grădinițe cu program prelungit. Investiția este finanțată prin Compania Națională de Investiții și are o  valoare totală de 5.28965,98 lei, din care cofinanțarea bugetată se ridică la 20.000 lei.
 • Reabilitarea moderată a clădirilor din domeniul public (Școala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu, Căminul Cultural, Primărie (corp A + B), clădirea Complex Comercial). Investiția1 este finanțată prin PNRR și are o valoare totală de 192.487,74 lei, din care cofinanțarea bugetată se ridică la 100.000 lei.

1 Stadiul actual: cerere de finanțare în evaluare.

Mediul (Investiții rețele edilitare utilități Sadu – Tocile)

 • Extindere rețea  de  canalizare  menajeră  în  comuna  Sadu,  cartier  Tocile2.  Investiția  se derulează prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și are o valoare totală de 231.546,20 lei, din care finanțarea acoperă 28.000.000,00 lei și cofinanțarea bugetată este de 30.000 lei.
 • Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov; rețele de apă, stații de pompare si branșamente apă potabilă în Tocile3. Investiție implementată de operatorul C. Apa Canal S.A. prin Programul Operațional de Infrastructură Mare cu cofinanțare de la bugetul local în valoare de 38.000 lei.
 • Infrastructură integrată de apă, canal, gaze și energie electrică în cartierul tineretului

„Ozone  Smart”4.  Investiție  finanțată  din  bugetul  local  (studiul  de  fezabilitate,  avize  și autorizații), cu o alocare bugetară de 15.000 lei și surse atrase.

 • Studiu de fezabilitate și cerere de finanțare pentru rețele și unități de măsura inteligente de gaze – depus spre finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Valoare totală a investiției de 13,416,8541 lei, din care cofinanțare bugetată de 30.000 lei.

Mobilitatea & Infrastructura de drumuri

 • Reabilitare străzi, comuna Sadu – etapa II + etapa III, cu o valoare totală a investiției de 6.10994,31 lei, finanțată de la bugetul local și surse atrase. Suma bugetată se ridică la 500.000 lei.
 • Trotuar cu rețea de canalizare pluvială și pistă de biciclete în Tocile, strada Sadului5. Investiție finanțată prin PNRR și bugetul local, cu o valoare totală de 1.113.022,47 lei și sumă bugetată de 000 lei.,
 • Amenajare traseu cicloturistic „Mocănița Valea Sadului”6. Investiție finanțată prin PNRR și bugetul local, cu o valoare totală de 495.513,54 lei și sumă bugetată de 100.000 lei.
 • Demolare podețe existente și construire podeț nou, S Câmpului. Investiție implementată prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny”, cu o valoare totală de 2.307.538,86 lei și sumă bugetată 50.000 lei.
 • Construire pod  peste  Râul  Sadu,  zona  Dârste.  Investiție  implementată  prin  Programul National de Investiții „Anghel  Saligny”,  cu  o  valoare  totală  de 1.87161,15  lei și sumă bugetată de 50.000 lei.

2 Perioada de implementare: 2023 -2025.

3  Stadiul actual – procedura de licitație publică – proiectare și execuție. Perioada de implementare: 2023 – 2025.

4 Perioada de implementare 2023 – 2024.

5 Stadiul actual: evaluare cerere de finanțare.

6 Stadiul actual: evaluare cerere de finanțare.

Urbanismul și amenajarea teritoriului

 • Planul  urbanistic   general;   procesul   de   avizare.   Investiție   finanțată   din   fonduri guvernamentale, cu o valoare totală a investiției de 154.700 lei și sumă bugetată de  95.795 Proiectul se află în stadiu de avizare și aprobare.
 • Amenajamentul silvic pentru fondul forestier proprietate publică a Comunei Sadu. Investiție finanțată din bugetul local din alocările PNDR, ci o valoare totală de 346.819,55 lei și sumă bugetată de 000 lei.
 • Cadastru general. Continuarea lucrărilor de cadastrale a imobilelor situate în extravilanul localității. Investiție finanțată prin programul național de cadastru derulat de A.N.C.P.I. prin

O.C.P.I Sibiu, cu finanțare de 454.946 lei, sumă bugetată de 45.946 lei.

Dincolo   de   proiectele   menționate,   în   2023   rămân   prioritare:   continuarea procesului de digitalizare informatică instituțional și îmbunătățirea calității serviciilor educaționale, sportive și culturale.

Consultarea publică a avut loc în spiritul bunelor practici de transparență bugetară, în plin proces de elaborare a Bugetului de venituri çi cheltuieli pentru anul 2023 al Comunei Sadu.