fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Judet

Consiliul de administrație Tursib: Procedura de selecție respectă toate cerințele legale

Consiliul de administrație al companiei Tursib a trimis o replică în urma unor postării apărute în social media a unui consilier local USR PLUS.  Diana Mureșan pune concursul pentru conducerea Tursib sub semnul întrebării.

„Menționăm că procedura de selecție a Directorilor întreprinderilor publice este prevăzută în OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în art. 35. Am respectat acest articol. Astfel, anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. La ora aceasta, singurele ziare care mai îndeplinesc condiția sunt Bursa si Ziarul Financiar. Am publicat anunțul în edițiile din 22 decembrie 2020. Se publica in ziare, în ediții plătite, iar nu pe site-ul ziarelor, așa cum se sugerează în postare.

Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Aceasta este procedura ceruta de OUG 109/2011, art. 35, care a fost respectata.

Același act normativ dispune că publicarea anunțului privind selecția directorilor se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț. Și acest aspect a fost respectat.

Cerința privind o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat este cerință legală, cuprinsă în același articol al OUG 109/2011. Criteriile din anunț sunt adaptate specificului societății (spre exemplu profitabilitatea societăților conduse de către candidatul pentru postul de Director general sau experiența tehnică pentru Directorul tehnic) și sunt cerințe minime de bun simț, de la care ar trebui să se pornească în selecția candidaților. La aceste condiții normale, stabilite luând în considerare specificul societății, avem concurență pe ambele posturi, candidați care au îndeplinit atât cerințele legale cât și pe cele din anunțurile de selecție.

Dovada faptului că selecția se derulează transparent și nu ascuns – cum se afirmă –  este că există candidați pentru cele două posturi, după cum au existat și alte persoane interesate care au solicitat informații, dar care nu și-au depus dosarul. Nu există criteriu legal prin care o cerință să fie calificată ca abuzivă.

Este o opinie exterioară practicilor unui bun proces de selecție faptul că trebuie să fie angajat ”cel mai bun” director. Este posibil ca un astfel de director (ideal) să nu fie interesat de specificul societății sau să fie angrenat deja ca manager al unei alte societăți de profil. Și mai exact, este de găsit nu ”cel mai bun” director, ci cel mai potrivit director dintre cei interesați, care, pornind de la niște cerințe minimale specifice, să deruleze activitate corespunzătoare și să fie dispus să își asume obiectivele unei societăți de transport public.

Menționăm că în ședința din data de 17 decembrie 2020 a Consiliului Local Sibiu s-a aprobat Scrisoarea de Așteptări, care constată public ”încetarea mandatului directorului general si cel al directorului tehnic al SC Tursib SA începând cu data de 13.02.2021 si necesitatea demarării procedurii de selecție pentru delegarea conducerii societății”. De altfel, ședințele Consiliului Local, care sunt publice, reprezintă cea mai bună și mai transparentă cale de publicitate pentru oricine este interesat să devină manager al unei societăți în care Consiliul Local Sibiu este acționar unic.

Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, conform celor de mai sus.”

Etichete:

Recomandam sa citesti si