fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate

Consiliul de Administraţie al Romgaz a fost contestat la Tribunalul Sibiu

 Procedura de numire a membrilor Consiliului de Administraţie ai Romgaz, definitivată în luna iulie prin decizia Adunării Generale a Acționarilor (AGA), a fost contestată la Tribunalul Sibiu.

Acțiunea împotriva Romgaz a fost înregistrată la Tribunalul Sibiu în data de 5 august și vizează anularea Hotărârii AGA prin care a fost numit noul CA al societății. ”În dosarul înregistrat cu numărul 1974/85/2018 se solicită anularea hotararii AGA Nr. 08 din 6 iulie 2018”, a declarat Cornelia Prundaru, purtător de cuvânt, expert în cadrul Tribunalului Sibiu. Hotărârea contestată în instanță prevede numire în funcție a celor șapte membri ai Consiliului de Administrație ai companiei de gaz. ”Hotărârea AGA nr. 8/6 iulie 2018 care face obiectul acţiunii în instanţă demarate de reclamantul Micu Radu Constantin se referă la Decizia Adunării Generale Ordinale a Acţionarilor ( AGOA) Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „Romgaz” SA (Romgaz) privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie (CA) pe o perioada de 4 ani. În acest sens, menţionăm că procedura de selecție a membrilor din Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. a fost derulată conform OUG 109/2011, în baza Hotărârii Adunării Generale nr. 9/20.12.2017, prin care acționarii societății au aprobat declanșarea întregului proces. Procesul de selecție a constat într-o serie de etape, conform HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice”, precizează Romgaz la solicitarea StirideSibiu.ro. În acțiunea de suspendare a executării Hotărârii AGA aflată pe rolul instanței  este invocată starea de incompatibilitate pentru unii membri ai CA. Potrivit Romgaz, selecția s-a făcut de către un expert independent contractat prin achiziţie publică iar decizia finală apartine AGA, nu membrilor CA. ”La finalul lunii mai , expertul independent a transmis către Ministerul Energiei raportul final cu rezultatele procesului de selecţie care conţinea lista scurtă cu cei 21 de candidaţi şi toate informaţiile cerute de legislaţie inclusiv recomandări cu privire la profilul şi matricea consiliului, profilul candidaţilor precum şi punctajul obţinut de fiecare candidat.Din cei 21 de candidaţi, Ministerul Energiei şi acţionarii minoritari au transmis un număr de 10 propuneri din lista scurtă elaborată de expertul independent, aşa cum prevede legislaţia.Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Romgaz, convocată în şedinţă pe data de 6 Iulie a.c. a ales prin metoda votului cumulativ cei 7 membrii ai Consiliului de Administraţie ai Romgaz.Aşadar, decizia finală în procedura de desemnare a membrilor Consiliului de Administraţie aparţine Adunării Generale a Acţionarilor, după cum însuşi legiuitorul a hotărât. Prin urmare, nu membrii în funcţie ai CA (în cazul Romgaz, desemnaţi provizoriu) au deţinut atribuţia desemnării noilor membrii ai CA. Acest aspect, coroborat cu dispoziţiile legale în vigoare, conform cărora membrii CA pot fi realeşi, conduc la concluzia posibilităţii membrilor CA aflaţi în funcţie provizoriu de a-şi depune candidatura pentru noile funcţii de membru CA şi a inexistenţei unui conflict de interese de principiu, prin care ar putea conduce la prejudicierea societăţii”, precizează Romgaz.

Primul termen în dosar a fost stabilit pe 19 septembrie.

Etichete: