fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Educatie Sibiu

Concurență mare la titularizare

836 de candidați, pe 128 de posturi

Dascălii din județul Sibiu care vor să devină titulari pe post au emoții mari. 836 de candidați vor da examen, miercuri, pentru cele 128 de posturi titularizabile (post întreg cu viabilitate de cel puțin 4 ani): 19 posturi de educator limba germană, 18 posturi de învățător limba română, 15 posturi de educator limba română, 12 posturi de educație fizică și sport pregătire sportivă de specialitate la cluburile sportive școlare, 8 posturi de muzică instrumentală, 6 posturi de educație fizică, 4 posturi de pregătire instruire practică industrie alimentară, 4 posturi de fizică etc.13 iulie. Numărul total de posturi și fracțiuni de posturi pentru care se desfășoară acest concurs este de 1.553, restul de 1.425 de posturi fiind pentru suplinitori.

Nota minimă este 7 pentru titularizare și 5 pentru suplinire

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină  la proba scrisă  minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în 29 iulie 2022 și 1 august 2022.

Inspectoratul Școlar a stabilit patru centre de examen, în municipiul Sibiu: Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Sibiu (208 candidați), Colegiul Economic ”George Barițiu” Sibiu (193 de candidați), Colegiul Tehnic ”Cibinium” Sibiu (221 de candidați) și LiceulTeoretic „Constantin Noica” Sibiu (214 candidați).

”Proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2022, va începe la ora 9:00, în patru centre de concurs organizate în județ, cu respectarea tuturor măsurilor aplicabile în cazul examenelor naționale. Pentru susținerea probei scrise, candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8.30. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în anumite situații speciale (pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste situații, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective. Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte2022.edu.ro”, se precizează în comunicatul de presă transmis de ISJ Sibiu. Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 19 iulie, la sediile inspectoratelor școlare,dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediul ISJ Sibiu sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 19 iulie, după afișarea rezultatelor, și 20 iulie. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 27 iulie 2022.

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2022, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

 

 

Etichete: