fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Politica Sănătate

Concluziile corpului de control al Ministerului Sănătății la Spitalul Județean Sibiu

Trusă completă de instrumentar chirurgical, donată la SCJU Sibiu

Situația critică de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu din toamna anului 2020 a fost urmărită și cunoscută de foarte mulți sibieni. Deoarece considerăm că cetățenii trebuie să afle care au fost concluziile corpului de control al Ministerului Sănătății, efectuat în perioada 17 – 21 noiembrie 2020 și ca urmare a solicitărilor pe care le-a primit viceprim-ministrul Dan Barna și reprezentanții USR PLUS Sibiu, la decizia domnului Ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, vă transmitem concluziile din raportul de control privind verificările făcute la Spitalul Județean de Urgență Sibiu:

 1. În perioada aprilie – octombrie 2020 au fost eliberate 4 autorizații sanitare de funcționare temporare pe perioada funcționării ca spital suport pentru pacienți testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, conform OMS nr. 555/03.04.2020.
 2. În anexele ASF – urilor au fost identificate pavilioanele roșii și pavilioanele verzi, cu descrierea succintă a secțiilor/compartimentelor ce deserveau fiecărei zone. Secția ATI pentru spitalizare cazuri COVID – 19 a fost autorizată pentru funcționare în, Pavilionul Chirurgical din zona roșie ea fiind identificată ca fiind situată la etajul 2 al pavilionului în a 3 – a Autorizație sanitară de funcționare temporară eliberată (nr. 92/04.06.2020).
 3. Remarcăm faptul că odată cu eliberarea ASF temporară nr. 92/04.06.2020 în plină pandemie cu virusul SARS- Cov-2, managerul unității sanitare conf. univ. dr. Coldea Liliana, restrânge activitatea medicală din zona roșie destinată pacIenților cu COVID-19, diminuând numărul de pavilioane alocate pacienților afectați de acest virus de la 7 la 4 pavilioane. Abia în luna octombrie 2020 sunt autorizate pentru funcționare a doua structuri modulare.
 4. Au fost întocmite 2 memorii tehnice pentru izolarea Secției ATl în care este prevăzută zona roșie compusă din 12 boxe individuale, cu mențiunea faptului că „transportul din și în zona roșie se face pe coridorul zonei verde în zona izolată după care acest coridor va fi imediat decontaminat chimic și ultraviolet”.
 5. Structura organizatorică a SCJU Sibiu avizată de către DSP Sibiu în data de 29.05.2020 nu este în acord cu Autorizațiile Sanitare de Funcționare temporar emise. În această structură sunt prevăzute 43 de paturi, fără a se evidenția distinct paturile de ATI pentru pacienții COVID 19, în fapt constatându-se că există doar 12 paturi ATI COVID 19.
 6. În structurile organizatorice avizate în data de 07.05.2020 și în data de 18.05 2020 era identificate distinct zonele roșii și zonele verzi și apareau 32 de paturi ATI COVID-19, astfel încât se constată o neconcordanță între documentele spitalului cu privire la nr. de paturi ATI COVID 19, aspect care necesită a fi reglementat în contextul în care principalul scop al modificărilor de structură este acela de a reflecta modificările realizate pentru perioada pandemiei cu virusul SARS-CoV – 2.
 7. Referatele de evaluare întocmite de medicii epidemiologi din cadrul DSP la nivel SCJU Sibiu pentru emiterea Autorizațiilor Sanitare de Funcționare nu identifică tocmai legislația specifică în vederea combaterii răspândirii virusului SARS – CoV – 2 la nivelul României astfel incat nu rezultă dacă spitalul îndeplinea sau nu condițiile prevăzute în dispozițiile legale în vigoare pentru desfășurarea activității medicale ca spital suport COVID – 19. deși în cuprinsul rapoartelor s-a concluzionat că unitatea sanitară le respecta și au fost eliberate autorizatiile sanitare de funcționare. Au fost Încălcate pct. 1, 2 șii 3 din anexa 7 a O.M S. nr 1030/2009.
 8. Angajarile fara concurs in baza Legii nr. 55/2020 s-au realizat cu încălcarea art . 30 alin. (2) din Codul Muncii adoptat prin Legea Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 și a Regulamentului privind angajarile fără concurs în cadrul SCJU Sibiu cu n . 19712/20.08.2020 aprobat în Comitetul director al spitalului, fără a exista posturi vacante sau temporar vacante, care sa fie ocupate șii fără a fi stabilita existența necesității anumitor categorii de personal (nu a fost prezentat nici un referat de necesitate ). Din cele 268 de persoane un nr de 114 persoane au fost angajate fără a dispune de un post vacant sau temporar vacant În statul de funcții, în aceste condiții ele neputand fi bugetate.
 9. Au fost transferați de la alte instituții un număr de 6 persoane (1 medic specialist. 4 asistenți medicali și 1 infirmieră), în baza art. 32 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Au fost prezentate documentele justificative de transfer, însă nu au fost puse la dispoziție documentele din care să rezulte criteriile de selecție proprii stabilite cu consultarea sindicatelor, astfel încât putem constata încălcarea art. 32 alin. (4) din Legea nr. 153/2011.
 10. Au fost detașate 43 de persoane, de pe anumite secții ale spitalului, pe alte secții ale unității sanitare, conform situației prezentate de șef serviciu RUNOS ec. Man Daniela, fiind astfel încălcate dispozițiile art. 45 alin. (1) din Codul Muncii adoptat prin Legea Nr. 53 din 24 ianuarie 2003, întrucât detașarea presupune schimbarea temporară a locului de muncă la un alt angajator. Nici aceste detașări nu s-au făcut pe posturi vacante sau temporar vacante.
 11. Managerul unității sanitare conf. univ. dr. Coldea Liliana și-a îndeplinit defectuos obligațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 2 și art. 5 alin. (4) pct 24 din Contractul de management nr. 7936/21.05.2020.
 12. Precizăm faptul că în timpul desfășurării acțiunii de control doamna conf. univ. dr. Coldea Liliana a înaintat Consiliului Județean Sibiu demisia din funcția de manager al SCJU Sibiu, astfel încetând contractul de management nr. 7936/21.05.2020.
 13. Din comparația datelor privind consumul de oxigen estimat în capacitate maximă la nivelul spitalului de 390 m³/h și capacitatea de producție a spitalului de 140 m³/h constatăm faptul că la data controlului, în cazul în care ar funcționa majoritatea punctelor de consum, nu poate fi asigurat același flux inspirator de oxigen tuturor pacienților mai ales pentru pacienții diagnosticați cu virusul SARS CoV – 2, care au nevoie de ventilație mecanică invazivă la anumite volume și presiunii de oxigen.
 14. În perioada 03.04.2020 – 17.11.2020 unitatea sanitară a realizat un total de 48 425 teste tip RT-PCR. Comparativ cu alte județe cu aproximativ același număr de locuitori. SCJU Sibiu a efectuat un număr mai mare de teste.
Etichete:

Recomandam sa citesti si