fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Judet

CJS își umflă aparatul de specialitate cu 23 de posturi noi

Reducerea cheltuielilor bugetare și reorganizarea instituțiilor publice se traduce, la Sibiu, prin creșterea numărului de angajați. Aparatul de specialitate al Consiliului Județean va cuprinde 23 de noi funcții publice de execuție. Înființarea celor 23 de posturi este prevăzută într-un proiect de hotărâre inițiat de Daniela Cîmpean, care va fi aprobat în ședința ordinară a Consiliului Județean Sibiu din 27 iunie.

18 funcții de conducere

Numărul de funcții publice va crește de la 146, la 168 de posturi, din care 18 sunt funcţii de conducere. Decizia este ”în conformitate cu prevederile art. XVII alin. (8), ale art. XX, ale art. XXII din Legea nr. 296/2023 privind unele mǎsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitǎţii financiare a României pe termen lung, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare”, care va intra în vigoare la 30 iunie.

Posturi noi vor fi la:

 1. Serviciul Administraţie Publicǎ Localǎ şi Coordonare Spitale – 2 funcţii publice de execuţie.
 2. Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ – Compartiment de Guvernanţǎ Corporativǎ – 1 funcţie publicǎ de execuţie.
 3. Serviciul Financiar Contabilitate – 2 funcţii publice de execuţie.
 4. Serviciul Administrare Buget – 2 funcţii publice de execuţie;
 5. Serviciul Strategii Dezvoltare Economicǎ şi Socialǎ – 3 funcţii publice de execuţie.
 6. Serviciul Managementul Proiectelor – 1 funcţie publicǎ de execuţie.
 7. Direcţia Arhitect Șef – Compartiment Autorizǎri, Control în Domeniul Construcţiilor – 1 funcţie publicǎ de execuţie.
 8. Serviciul Achiziţii, Autorizǎri Transporturi şi Monitorizare Servicii Publice – Compartiment Unitate de Achiziţii Publice Centralizate (UCA) -1 funcţie publicǎ de execuţie.
 9. Serviciul Patrimoniu şi Investiţii – 2 funcţii publice de execuţie.
 10. Serviciul Resurse Umane – 3 funcţii publice de execuţie.
 11. Serviciul Relaţii Publice, CIC şi Informaticǎ – 1 funcţie contractualǎ de execuţie cu atribuţii în administrarea serverului GIS cu toate componentele acestuia și 1 funcţie publicǎ de execuţie cu atribuţii privind asistenţa în interoperabilitatea sistemelor.
 12. Compartiment Audit – 1 funcţie publicǎ de execuţie.
 13. Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu – înfiinţarea a douǎ posturi de consilier Numǎrul total de posturi propus este de 4 posturi.

La ora actuală, situaţia posturilor pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Sibiu și instituţiile şi serviciile publice din subordinea CJS care cad sub incidenţa prevederilor OUG nr. 63/2010 este urmǎtoarea:

 1. Consiliul Judeţean Sibiu – 146 de posturi;
 2. Biblioteca Judeţeanǎ Astra – 85 de posturi;
 3. Școala Popularǎ de Arte şi Meserii ,,Ilie Micu” – 24 de posturi;
 4. Serviciul Public Judeţean Salvamont – 21 de posturi;
 5. Serviciul Public Sala Transilvania – 16 posturi.
 6. Direcţia Judeţeanǎ de Evidenţǎ a Persoanelor – 31 de posturi

 

 

 

Etichete:

Recomandam sa citesti si