fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Educatie

CJ Sibiu: Investim în învățământul special

CJ Sibiu: Investim în învățământul special

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din municipiul Mediaș și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Sibiu sunt două dintre unitățile școlare dedicate învățământului special din județul Sibiu. Ambele instituții vor trece prin ample procese de reabilitare, modernizare și dotare și al căror termen de finalizare este decembrie 2023.

CJ Sibiu: Investim în învățământul specialAșa cum am spus de fiecare dată, noi, Consiliul Județean Sibiu, ne-am concentrat atenția pe dezvoltarea infrastructurii în această perioadă de programare a fondurilor europene. În cadrul Programului Operațional Regional am pregătit proiecte de reabilitare a drumurilor județene, în valoare totală de peste 325 milioane lei, dar și pentru investiții în domeniul medical, social și protecția mediului, în valoare de peste 9 4 milioane lei, la care se adaugă proiectele de creștere a calității în domeniul învățământului, în valoare totală de aproximativ 18 milioane lei. Astfel, prin toate proiectele noastre atragem în această perioadă, pentru dezvoltare, aproape 89 milioane euro doar prin Programul Operațional Regional, la nivelul județului nostru, ceea ce reprezintă cam 75% din bugetul anual al județului. Este evident că dacă nu am fi beneficiat de resursele nerambursabile europene nu am fi avut capacitatea de a realiza toate aceste investiții. Am pornit de la necesitatea de a aloca fonduri pentru modernizarea sistemului de sănătate, pentru că o mare parte din imobilele în care funcționează unitățile medicale din Sibiu sunt învechite și au dotări perimate. Bineînțeles că nu se pot realiza toate investițiile dintr-o dată. Dar, ținând cont de toate proiectele pe care le gestionăm la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, la Spitalul de Pneumoftiziologie și de Neuropsihiatrie, până la sfârșitul anului 2023 vom vorbi de o cu totul altă calitate în actul medical în Sibiu. Desigur, acest efort investițional trebuie completat de o politică optimă privind personalul, de profesionalism și umanism față de pacienți. În special în această perioadă critică, în care pandemia de coronavirus încă ne pune la grea încercare. Și, cu toate că de peste un an traversăm o criză fără precedent, proiectele noastre nu s-au blocat. Avem în derulare investiții și lucrări importante în infrastructura rutieră și susținem, începând cu acest an, modernizarea Centrelor de Educație Incluzivă de la Mediaș și din Sibiu, pentru care vom asigura inclusiv dotări importante, cu mobilier școlar, tehnică de calcul și echipamente IT, materiale educaționale interactive și jocuri. Sperăm ca astfel vom face mult mai atractiv învățământul pentru elevii cu nevoi specifice din județ. Pentru următoarea perioadă de finanțare, avem în vedere modernizarea centrului similar din Dumbrăveni, dar și multe alte investiții importante, în domeniul infrastructurii, inclusiv în cea privind domeniul cultural, care trebuie să susțină relansarea turismului după pandemie în județul nostru”, a declarat doamna Daniela Cîmpean, președinte CJ Sibiu.

În urmă cu o lună, Consiliul Județean Sibiu a obținut finanțarea de peste un milion euro pentru reabilitarea și modernizarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă din municipiul Mediaș iar acum s-a concretizat proiectul pentru modernizarea și extinderea Școlii nr. 22 în vederea relocării Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Sibiu, în valoare totală de aproape 3 milioane euro. Cu acest prilej, conducerea CJ Sibiu și cea a ADR Centru – care coordonează implementarea proiectelor REGIO în Regiunea Centru – au organizat o întâlnire comună cu presa, pentru prezentarea celor două investiții.  Ambele contracte – atât ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Mediaș”, cât și ”Reabilitarea, modernizarea și extinderea Școlii nr.22 în vederea relocării Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Sibiu” – sunt finanțate în cadrul Programului Operațional Regional REGIO 2014-2020, Axa prioritară 10, privind îmbunătățirea infrastructurii educaționale, având ca obiectiv creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului de educație.

„Județul Sibiu derulează investiții semnificative pentru comunitatea locală, în toate tipurile de infrastructură. La nivelul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru monitorizăm acest proces și vedem cum, de la o perioadă la alta, sunt tot mai multe proiecte, cu valori tot mai mari. Evident, necesarul de finanțare este foarte mare, dar județul Sibiu este unul dintre județele cele mai active, nu numai din Regiune, ci și de la nivel național. Din acest punct de vedere putem nota că în Sibiu s-au atras importante fonduri europene încă din perioada de preaderare. Dar comparația este și mai importantă pentru anii de după momentul aderării la Uniunea Europeană. Astfel, în perioada 2007-2013, Consiliul Județean Sibiu a derulat 16 proiecte, cu o valoare totală de peste 42 milioane euro, iar în actuala perioadă, 2014-2020, care se va încheia în 2023, vorbim de 14 proiecte, cu o valoare totală de aproape 89 milioane euro. Pentru perioada 2021-2027, pe care ADR Centru o va gestiona în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Regional, CJ Sibiu a pregătit și ne-a transmis peste 30 de propuneri pe care le-am inclus în portofoliul regional de proiecte, valoarea lor totală fiind de peste 340 milioane euro. Vorbind de aceste centre destinate dezvoltării infrastructurii de învățământ destinate persoanelor cu nevoi speciale, la Mediaș și la Sibiu, în urma implementării proiectelor finanțate prin Programul REGIO, sistemul local de educație incluzivă va fi mult mai performant și va contribui la dezvoltarea și integrarea în societate a tinerilor cu nevoi speciale. Această amprentă a evoluției lor sociale va avea efecte pozitive asupra întregii comunități în general. De rezultatele proiectelor de la Sibiu și Mediaș vor beneficia și familiile copiilor, care vor ști că în acest Centre se oferă servicii de educație de calitate și consiliere optimă, deoarece fiecare specialitate va beneficia de spații potrivite pentru recuperare, ce va fi completată de relațiile interumane”, a spus Simion Crețu, director general ADR Centru.

Obiectivul general al ambelor proiecte este în concordanță cu tematica Axei Prioritare 10 a Programului REGIO 2014-2020, care susține dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, prin investițiile în educație și  formare, inclusiv profesională. Se speră că astfel tinerii vor dobândi competențe noi și vor fi interesați de procesul de învățare pe tot parcursul vieții, iar așa va crește gradul de participare la educație al tuturor celor care au probleme cu integrarea socială, în special a copiilor cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului de învățământ. Investițiile în infrastructura educațională locală, contribuie la dezvoltare inclusiv pe plan regional și trebuie să ducă la reducerea inegalităților în ceea ce privește îmbunătățirea cunoștințelor și aptitudinilor tinerilor din zonă, la fel cum trebuie să promoveze incluziunea socială, prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale și de educație.

 

Reabilitarea, modernizarea si extinderea Scolii nr.22 în vederea relocarii Centrului Scolar pentru Educație Incluziva nr. 1 Sibiu

Cererea de finanțare pentru modernizarea Școlii nr.22, prevede reabilitarea acestui imobil de pe strada Bagdazar din Sibiu, în vederea relocării centrului de educație incluzivă din oraș. În viitorul Centru vor studia 258 copii, din care 80 fete și 178 băieți. Valoarea totală a proiectului este de 13.104.230,50 lei, din care 9.069.289,89 lei (tot 98% din valoarea cheltuielilor eligibile, aproape 2 milioane euro) sunt sume nerambursabile alocate de AMPOR, prin Programul REGIO. Diferența constă în contribuția beneficiarului – Consiliul Județean Sibiu – la cheltuielile eligibile și neeligibile din cadrul proiectului, după cum rezultă din Fișa sintetică atașată prezentului material de presă. Investiția se va finaliza până la sfârșitul anului 2023

CJ Sibiu: Investim în învățământul special

Școala Generală Nr. 22

Prin proiect se propune executarea lucrărilor de reabilitare a actualei clădiri a Școlii nr.22 în vederea adaptării acesteia la noile necesități. Construcția existentă va fi extinsă cu un corp nou de clădire ce va include 15 săli de clasă pentru școlari cu deficiențe severe, cel puțin 14 săli de clasă pentru școlari cu deficiențe medii sau ușoare, cancelarie cadre didactice, birou director, birou director adjunct, birou secretar, birou contabil și birou administrator patrimoniu, oficiu, arhivă, magazie. Pentru funcțiunea de centru social specific, vor fi realizate o sală pentru art-terapie, o sală pentru stimulare senzo-ludoterapie, un centru de documentare și informare CDI, o sală time-out, un cabinet informatică, sală depozitare materiale didactice, cabinet medical, cabinet stomatologic, ateliere de profesionalizare pentru băieți și pentru fete, cabinet consiliere, cabinet asistent social, 4 cabinete logopedice, spălătorie, depozitare, centrală termică. De asemenea, Centrul de Educație Incluzivă din Sibiu va avea ateliere de profesionalizare, cabinete de consiliere, de logopedie, o sală de kinetoterapie și propria sa piscină/bazin, dar și un număr suficient de grupuri sanitare, raportate la numărul de elevi. Pe lângă lucrările de modernizare/reabilitare/consolidare a clădirii existente, s-a mai propus extinderea acesteia cu un nou corp de clădire și amenaj al incintei obiectivului prin crearea unei curți de recreație și realizarea accesului facil. Asta presupune: reabilitarea și modernizarea clădirii Școlii nr. 22, aferenta funcțiunii viitoare de grădinița; reabilitarea și modernizarea clădirii Scolii nr. 22, aferentă funcțiunii viitoare de școală; realizarea unei săli de sport împreună cu anexele aferente: vestiare și dușuri, exteriorul corpului de școală existent cu un corp nou de clădire. Spațiile vor fi distribuite în corpul de clădire existent, ce va fi reabilitat, precum și în ext acestui corp de clădire. Echipamentele și dotările au fost alese astfel încât să corespundă funcțiunii clădirii cât si a necesității de utilități, astfel: Echipamente  tehnologice: Centrală termica; Echipamente de detectare și semnalizare a incendiilor; Detector de gaze naturale; Echipamente electrice. Construcția se racordează la rețeaua electrică a localității. Necesarul de energie termică și apă caldă de consum se va asigura prin dispunerea a trei cazane pe combustibil gazos și prin intermediul panourilor solare propuse în cadrul acestui proiect. Construcția se racordează la rețeaua de distribuție gaze naturale existentă. În ceea ce privește arhitectura, vor fi realizate închideri exterioare și compartimentări interioare, precum și finisaje interioare/exterioare, atât la Corpul de clădire existent CE1, la Corpul de clădire propus–Extindere–CP2, precum și la Corpul propus–Extindere – CP3 Sala sport.

 Oana Popa (director executiv Direcția Strategii și Proiecte)

De asemenea, lucrări de reabilitare și modernizare se vor face și în cadrul Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) din Mediaș. Cererea de finanțare pentru realizarea de investiții a fost pregătită de Consiliul Județean Sibiu, autoritatea tutelară a Centrului, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de învățământ ale celor 111 de copii și tineri care studiază aici, în vederea creșterii numărului acestora până la 176 (din care 89 fete și 87 băieți). Concret, prin acest proiect se vor reabilita, moderniza și dota două dintre cele trei clădiri al centrului ce funcționează pe strada Piscului din Mediaș, respectiv la clădirea în care funcționează școala specială și la clădirea în care se desfășoară activitățile didactice și profilactice sportive. Valoarea totală a proiectului coordonat de CJ Sibiu este de 4,897,058.10 lei, din care 4,799,116.91 lei (98% din valoarea cheltuielilor eligibile, peste un milion euro) sunt sume nerambursabile alocate de AMPOR, prin Programul REGIO, diferența constând în contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile și neeligibile. Termenul de finalizare a investițiilor este estimat la finalul anului 2022.

CJ Sibiu: Investim în învățământul special

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) din Mediaș

Etichete:

Recomandam sa citesti si