fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate

Banca Comercială Carpatica vrea doi membri în board

Conducerea Băncii Comerciale Car­pa­tica propune acţionarilor să vo­teze în aprilie numirea a doi membri în Consiliul de Administraţie al băncii.

Tot în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor vor fi aprobate şi remu­ne­raţiile individuale cuvenite membrilor boardului Băncii Carpatica, conform convocatorului transmis la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Pe ordinea de zi a AGA programată pen­tru 27 aprilie se află şi apro­ba­rea situa­ţiilor financiare con­solidate pentru anul 2016. Banca Carpatica a înregistrat anul trecut o pierdere netă de 42 mil. lei (9 mil. euro), cu circa 44% mai mică faţă de pierderea raportată în 2015. Deşi şi-a diminuat semnificativ pierderile, Banca Carpatica şi-a ratat ţinta în ceea ce priveşte rezultatul finan­ciar, în condiţiile în care bugetul pentru 2016 prevedea o pierdere mai mică, res­pectiv de 33,2 milioane de lei. Ratarea ţin­tei este pusă de oficialii băncii pe sea­ma veniturilor bancare nete mai mici, dar şi a cheltuielilor cu compensaţiile fi­nan­ciare în valoare de 4 mil. lei acor­date angaja­ţilor ale căror lo­curi de mun­că au fost des­fi­inţate ca urmare a pro­cesului de restructurare şi fu­ziune. Scăderea ve­ni­tu­rilor a fost rezultatul re­du­cerii sto­cu­lui de credite cu aproximativ 27% pe par­cursul anului trecut până la 581 mil. lei, deter­mi­na­tă de o activitate mai sla­bă a creditării decât cea an­ticipată, dar şi de scoa­te­rea din bilanţ a unor cre­dite ne­per­formante în va­loare de 88 mil. lei. În ceea ce priveşte costu­rile ope­ra­ţionale, pro­cesul de restruc­tu­rare şi închide­rea unor sucursale au dus la scăderea aces­tora cu circa 14%, până la 116 mil. lei.

sursa: zf.ro

Etichete:

Recomandam sa citesti si