fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Educatie Sănătate

Aproximativ 50 de elevi, infectați cu COVID-19 în ultimele 24 de ore

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu anunță începutul unui nou proiect social-educațional, intitulat „Solidari cu copiii singuri acasă!”, implementat în parteneriat cu Fundaţia Europeană pentru Consultanţă, Implementare şi Dezvoltare (FECID). Proiectul se va desfășura pe durata a 30 de luni, începând cu 1 iunie 2021, va fi susținut din fonduri europene (Programul Operațional Capital Uman), iar ținta lui sunt copiii ai căror părinți sunt plecaţi în străinătate. Este o realitate cunoscută la nivel general, că acești copii, care sunt lipsiți de sprijinul și afecțiunea parentală, sunt expuși mai multor riscuri, precum: tulburări emoționale, autoizolare, neîncredere în sine, stimă de sine scăzută, alte diverse fobii de natură sufletească. Toți acești factori determină schimbări de comportament, depresii, pierderea interesului pentru activitățile școlare, în multe cazuri chiar abandon școlar. Absența unui părinte sau a ambilor părinți la vârste fragede lasă urme și răni adânci în viața sufletească a copiilor. Sunt multiple cazuri în care copii cu vârste de 13-14 ani sunt „responsabilizați” de către părinți să se îngrijească singuri, sa aibă grijă de gospodărie, fără sprijin din partea unui adult, rudă sau vecin. Ne exprimăm bucuria că în acest an, 2021, declarat în Biserica Ortodoxă Română ca Anul omagial al pastorației românilor din afara României, Arhiepiscopia Sibiului inaugurează acest proiect destinat ocrotirii sociale a copiilor care au rămas singuri acasă, Biserica mergând astfel în întâmpinarea nevoilor lor educaționale și sufletești. Grupul țintă va fi de 240 elevi (din toate ciclurile de învățământ). Pachetul de sprijin educațional ce va fi furnizat se va axa pe mai multe paliere: prima etapă va ținti furnizarea de intervenții de natură educațională în scopul sprijinirii parcursului educațional, în scopul stimulării participării la educație al copiilor, prin lecții de recuperare a materiilor de bază, de aprofundare a materiei, de recuperare a întârzierilor, dezvoltarea abilitaților de relaționare socială, lucru în echipă, deprinderi de organizare a timpului și de învățare. În paralel cu aceste măsuri, care se vor adresa copiilor de vârstă preșcolară și pentru copii/elevi din învățământul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 ani), un alt set de masuri va aborda dezvoltarea abilităților emoționale și sociale inter-personale, a deprinderilor de viață independentă ale copiilor, consiliere socială, facilitarea comunicării copiilor cu părinții plecați, îmbunătățirea comunicării cu tutorii sau membrii familiei care au preluat temporar funcția de părinte, oferirea de suport spiritual adecvat, consiliere vocațională etc. O altă măsură de sprijin are în vedere învățarea nonformală sau recreativă, prin care se dezvolta abilitățile copiilor prin participarea la activități sportive, vizite la muzee, excursii, workshopuri, voluntariat. Aceste acțiuni au rolul de a educa civic și social viitorul tânăr prin participarea la ateliere de dezvoltare de abilități manuale, practice, de stimulare a creativității, de voluntariat, de implicare, educare în privința protejării mediului înconjurător etc. În mod complementar, în cadrul proiectului, un reper important îl constituie furnizarea serviciilor de consiliere socială, părinților/tutorilor/persoanelor care au în grijă copilul/copiii cu părinți plecaţi la muncă în străinătate. Aceștia au nevoie să cunoască modul în care trebuie să se implice în dezvoltarea acestor copii, suplinind rolul părinților acestora. În concluzie, ne exprimăm încredințarea că proiectul „Solidari cu copiii rămași singuri!” va contribui la asigurarea condițiilor pentru creșterea accesului și a participării copiilor la educație, în special a copiilor care provin din grupuri cu risc de părăsire timpurie a școlii, din medul rural și de etnie romă, din județele Sibiu și Brașov, și totodată va oferi activități de sprijin și consiliere părinților/tutorilor/ persoanelor care au în grijă copilul cu părinți plecaţi la muncă în străinătate, furnizând familiilor acestora un sprijin spiritual esențial, atât în creșterea armonioasa a copiilor, cât si în educația acestora.

Vineri, 11.02.2022, din cauza numărului de îmbolnăvire COVID, încă 172 de preșcolari și elevi învață în sistem online

 

Astăzi au fost raportați 47 de preșcolari și elevi și 9 cadre didactice confirmate pozitiv la virusul SARS-CoV-2.

 

Repartiția celor 47 preșcolari și elevi confirmați pozitiv la virusul SARS-CoV-2, pe cicluri de învățământ, este următoarea:

1 antepreșcolar: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 29 Sibiu,

6 preșcolari: Grădinița cu Program Prelungit „Curcubeul Poveștilor” Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 43 Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit Agnita, Școala Gimnazială Nr. 1 Sibiu, Școala Gimnazială Tilișca;

9 elevi ciclul primar (clasele Pregătitoare – IV): Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu, Școala Gimnazială nr. 18 Sibiu, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Mediaș, Școala Gimnazială „Georg Daniel Teusch” Agnita, Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu, Școala Gimnazială Cristian, Școala Gimnazială „Lucian Bologa” Marpod, Școala Gimnazialăn „Andrei Șaguna” Șura Mare;

15 elevi din ciclul gimnazial (clasele V – VIII): Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, Școala Gimnazială Nicolae Iorga” Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 18 Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 25 Sibiu, Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, Școala Gimnazială Nr. 7 Mediaș, Școala Gimnazială „Georg Daniel Teusch” Agnita, Școala Gimnazială Axente Sever, Școala Gimnazială „Ion Albescu” Boița, Școala Gimnazială „Lucian Bologa” Marpod, Școala Gimnazială Racovița, Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Șura Mare;

16 elevi din ciclul liceal (clasele IX – XII): Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu, Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu, Colegiul Tehnic Energetic Sibiu, Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 25 Sibiu, Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș.

 

Cele 9 cadre didactice confirmate pozitiv la virusul SARS-CoV-2 sunt încadrate la: Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu, Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit „Curcubeul Poveștilor” Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 19 Sibiu, Școala Gimnazială „Cireșarii” Mediaș, Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Avrig, Școala Gimnazială „Ion Albescu” Boița, Școala Gimnazială „Aurel Decei” Gura Râului, Școala Gimnazială Jina.

 

În urma testării cu teste noninvazive pe bază de salivă de ieri, 03.02.2022, a fost raportat un caz pozitiv la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu (fată – 15 ani).

 

Menționăm că 1.556 de preșcolari și elevi (Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu, Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu, Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu, Colegiul Tehnic Energetic Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit „Elefănțelul Curios” Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit „Maria Clara Kindergarten” Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 18 Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26 Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 37 Sibiu, Liceul de Artă Sibiu, Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu, Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură „Carol I” Sibiu, Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Sibiu, Liceul Tehnologic ”Independența” Sibiu, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu, Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Sibiu, Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Sibiu, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu, Școala Gimnazială „Regele Ferdinand” Sibiu, Școala Gimnazială nr. 1 Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 2 Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 8 Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 18 Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu, Școala Gimnazială nr. 23 Sibiu, Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș, Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Mediaș, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12 Mediaș, Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș, Liceul Teoretic „Stephan Ludwig Roth” Mediaș, Școala Gimnazială „Bathory Istvan” Mediaș, Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș, Școala Gimnazială „George Popa” Mediaș, Școala Gimnazială „Hermann Oberth” Mediaș, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Mediaș, Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita, Școala Gimnazială „Georg Daniel Teusch” Agnita, Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, Școala Gimnazială Avrig, Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni, Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu, Școala Gimnazială Axente Sever, Școala Gimnazială Bazna, Școala Gimnazială Boian, Școala Gimnazială Cristian, Școala Gimnazială „Aurel Decei” Gura Râului, Școala Gimnazială Jina, Școala Gimnazială Nocrich, Școala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Orlat, Școala Gimnazială „Samuil Micu” Sadu, Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” Șelimbăr, Școala Gimnazială Șura Mică, Școala Gimnazială Tilișca, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu) și 113 cadre didactice (Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Sibiu, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu, Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu, Colegiul Tehnic Energetic Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit „Elefănțelul Curios” Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit „Grădinița lui Mikey” Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit „Maria Clara Kindergarten” Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 37 Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 43 Sibiu, Liceul de Artă Sibiu, Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură „Carol I” Sibiu, Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Sibiu, Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu, Palatul Copiilor Sibiu, Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Sibiu, Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Sibiu, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 1 Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 8 Sibiu, Școala Gimnazială nr. 10 Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu, Școala Gimnazială Nr. 23 Sibiu, Centrul de Educație Incluzivă Mediaș, Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș, Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș, Școala Gimnazială „Bathory Istvan” Mediaș, Școala Gimnazială „Hermann Oberth” Mediaș, Școala Gimnazială „Georg Daniel Teusch” Agnita, Școala Gimnazială Avrig, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Dumbrăveni, Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu, Școala Gimnazială Axente Sever, Școala Gimnazială Bazna, Școala Gimnazială Brateiu, Școala Gimnazială „Ioan Moraru” Dârlos, Școala Gimnazială „Aurel Decei” Gura Râului, Școala Gimnazială „Ioan Pop Reteganul” Orlat, Școala Gimnazială Poplaca, Școala Gimnazială Roșia, Grădinița cu Program Prelungit Sadu, Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” Șelimbăr, Școala Gimnazială Șeica Mare, Școala Gimnazială Șura Mică, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu, Școala Gimnazială „Matei Basarab” Turnu Roșu) s-au întors astăzi la cursuri.

 

Lista cu clasele ce au cursurile suspendate începând cu 11.02.2022 o puteți vizualiza pe pagina ISJ Sibiu – www.isjsb.ro, secţiunea „Lista unităților școlare şi a claselor cu activitate online”.

 

Astfel, de la debutul semestrului II al anului școlar 2021 – 2022 (17.01.2022), un număr de 478 cadre didactice și 1.682 elevi au fost confirmaţi pozitiv la virusul SARS-CoV-2.

 

Drept urmare vineri, 11.02.2022, în județul Sibiu un număr de 5.576 preșcolari și elevi (9,08%), din cei existenți în unitățile de învățământ, au desfășurat orele în sistem online.

 

Reamintim că în conformitate cu ordinul comun al Ministerului Educației (nr. 3030 din 14.01.2022) și al Ministerului Sănătății (nr. 82 din 13.01.2022), art. 6, alin 1: „La apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive la nivelul unei clase/grupe de studiu, cursurile cu prezență fizică la nivelul clasei/grupei se suspendă pentru o perioadă de 10 zile începând cu ziua următoare confirmării celui de al treilea caz. Măsura suspendării la nivelul grupei/clasei este dispusă prin decizia consiliului de administrație al unității de învățământ”

 

În județul Sibiu sunt suspendate, conform acestor precizări, cursurile la 4 clase de la: Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu (1 clasă nivel liceal), Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu (1 clasă nivel liceal), Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu (1 clasă nivel liceal), Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu (1 clasă nivel gimnazial).

 

De asemenea, datorită cazurilor de infectare sau de contact direct a unor cadre didactice și a imposibilității suplinirii acestora la nivel de unitate de învățământ, cursurile de la 2 grupe și clase sunt suspendate la: Școala Gimnazială Jina, Grădinița cu Program Prelungit „Curcubeul Poveștilor” Sibiu.

Etichete:

Recomandam sa citesti si