fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Judet

Anunț public privind depunerea solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Brădeni – U.P. I Brădeni, jud. Sibiu”

COMUNA BRADENI, cu sediul in loc. BRADENI, str. Principala, nr. 31, judeţul Sibiu, telefon 0269/517101, email: primariabradeni@yahoo.com reprezentata legal de dl. Modoi Liviu,  titular al planului/programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica  apartinand Comunei Brădeni – U.P. I Brădeni, jud. Sibiu, propus a fi amplasat în UAT . Bradeni jud. Sibiu, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Sibiu din Mun. Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2 A, de luni până joi între orele 800 – 1630 ,vineri între orele 800 – 1400 .Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Sibiu, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.