fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Social

AMR 2 zile pentru înscrierea dosarului la ocuparea celor 14 posturi de ofițer

AMR 2 zile pentru înscrierea dosarului la ocuparea celor 14 posturi de ofițer
Mai sunt două zile în care te poți înscrie pentru ocuparea celor 14 posturi de subofițer cu încadrare din sursă externă. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt Dumitru Croitoru ” al județului Sibiu cu sediul în municipiul Sibiu strada Vasile Carlova, nr. 16-22 scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă și / sau rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele 13 posturi de execuție vacante prevăzute pentru a fi încadrate cu subofițeri. Detalii complete se găsesc pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Căpitan Dumitru Croitoru” al județului Sibiu, www.isusibiu.ro Secțiunea Carieră/ Concurs sursă externă .
– 1 post subofițer tehnic principal / Compartimentul Achiziții Publice;
-1post subofițer administrativ principal/ Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației – Mentenanță
– 1 post subofițer administrativ principal / Serviciul Logistic – Patrimoniu imobiliar ;
-1 post subofițer casier principal / Compartimentul Financiar ;
– 1 post subofițer tehnic principal / Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației Compartimentul Comunicații ;
-1 subofițer operativ principal / Inspecția de Prevenire – Compartimentul Control și Activități Preventive ;
– 1 post subofițer tehnic principal – Compartimentul Informare și Relații Publice ;
– 1 post subofițer tehnic principal / Serviciul Logistic – Compartimentul Intendență;
– 1 post subofițer tehnic principal / Serviciul Resurse Umane (încadrare, gestiune personal);
– 1 post subofițer tehnic principal / Serviciul Resurse Umane (prevenirea riscurilor profesionale și protecția lucrătorilor);
– 2 posturi subofițer secretariat principal / Compartimentul Secretariat, documente clasificate și arhivă;
– 1 post subofițer operativ principal / Serviciul Pregătire pentru Interventie și Reziliența Comunităților
– 1 post subofițer tehnic principal / Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Tehnologia Informațiilor ;
Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei interesați de ocuparea posturilor, enumerăm:
-să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
-să cunoască limba română, scris și vorbit;
-să aibă capacitate deplină de exercițiu;
-să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
-să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
-să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
-să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
-să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
-să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
-să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
Candidații trebuie să îndeplinească și criteriile specifice menționate în anunț pentru încadrarea directă/rechemarea în activitate, respectiv condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului.
Cererea de înscriere la concurs (adresată inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu), CV-ul, copia actului de identitate și declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare se transmit COMPLETATE și SCANATE, în volum complet și în integralitatea lor, la una dintre adresele de e-mail ale inspectoratului, concursuri@isusibiu.ro sau resurse.umane@isusibiu.ro, în format .PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb), până la data de 𝟭𝟱.𝟭𝟬.𝟮𝟬𝟮1 (𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃), 𝗼𝗿𝗮 𝟭𝟱.𝟬𝟬.
Documentele transmise, prin e-mail cu numele candidatului, se denumesc în mod corespunzător, în funcție de conținutul acestora (ex. cerere de înscriere, CV, copie CI, etc.).
De asemenea, recrutăm și personal contractual după cum urmează:
– 1 post vacant de personal contractual – îngrijitor- COR 515301 cu atribuții de femeie de serviciu din cadrul Serviciului Logistic-Patrimoniu Imobiliar-Echipa de Întreținere și reparații imobile,
– 1 post vacant de personal contractual – muncitor calificat IV-I (instalator), COR 7126 din cadrul Serviciului Logistic-Patrimoniu Imobiliar-Echipa de întreținere și reparații imobile.
Etichete:

Leave a Comment