fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Sibiu

Aleșii locali nu dau doi bani pe Codul Administrativ

Doar 8 din cei 23 de consilieri locali ai municipiului Sibiu și-au depus, până acum, raportul de activitate pe anul 2022, așa cum le cere Codul Administrativ. Ceilalți 15 politicieni pe care sibienii i-au ales să-i reprezinte în Consiliul Local nu catadicsesc să ne spună ce au făcut anul trecut, deși au trecut deja aproape 9 luni din 2023.

După bunul plac

Potrivit articolului 225, aliniatul 2 din Codul Administrativ, ”fiecare consilier local, respectiv consilier județean, precum și viceprimarii, respectiv vicepreședinții consiliului județean sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale”. Legea nu prevede, însă, un termen-limită pentru depunerea rapoartelor de activitate și nici sancțiuni pentru cei care încalcă această dispoziție. În consecință, rămâne la latitudinea aleșilor locali dacă respectă sau nu Codul Administrativ.

Fără audiențe

Pentru activitatea din anul 2021, și-au depus rapoartele 21 de consilieri locali, iar pentru anul 2020, doar 18 aleși. Mare lucru nu poți afla, însă, din aceste rapoarte. Consilierii anunță că au participat la ședințele ordinare și extraordinare, precum și la consiliile de administrație din care fac parte. Unii menționează interpelările adresate, eventualele inițiative legislative, dar nimeni nu scrie vreun cuvânt despre cetățenii primiți în audiențe.

Aceeași lege obligă aleșii locali ca, ”în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în consiliul local, respectiv în consiliul județean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii”.

”Au studiat” înainte să voteze

Aleșii din Consiliul Județean Sibiu stau mai bine la capitolul Rapoarte: 25 din cei 32 de consilieri au depus documentele. În general, acestea cuprind numărul de ședințe ordinare și extraordinare la care au participat. Unii dintre ei precizează că ”au studiat” proiectele de hotărâre înainte de ședințele în care urmau să fie adoptate, de parcă nu ar fi normal să facă acest lucru. Alții enumeră ”vizitele” la obiective importante din județ, cu diverse ocazii.  Despre audiențe și întâlniri cu cetățenii menționează doar câțiva, cu precizarea că acestea au avut loc la sediul partidului din care fac ei parte.