fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Educatie

Află care sunt cele mai multe contestații la examenul de definitivat

51 de candidați au depus contestații după aflarea notei la examenul de definitivat

68,9% reprezintă procentul rezultatelor contestate de către candidații care nu au obținut definitivatul în învățământ, la nivelul județului Sibiu. Joi, 22.07.2021, s-a încheiat etapa de depunere a contestațiilor la rezultatele obținute de candidații care au susținut examenul de Definitivat.

Rezultatele finale se afișează la centrul de examen (Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu) și pe site-ul www.definitivat.edu.ro, în data de 4 august 2021. Persoanele care nu au promovat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar.

 

La nivelul județului Sibiu, din cei 74 de candidați care au obținut sub media 8 (media minimă de obținere a certificatului de definitivat), 51 de candidați au depus contestații.

 

În conformitate cu ordinul nr. 5434/2020 din 31 august 2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, art. 40, alin. 2-4, în cazul în care diferenţa – în plus sau în minus – dintre nota acordată la soluţionarea contestaţiei şi nota acordată la evaluarea lucrării este mai mică de 1,5 puncte sau egală cu 1,5 puncte, rămâne definitivă nota acordată la soluţionarea contestaţiei.

 

În cazul în care diferenţa – în plus sau în minus – dintre nota acordată la soluţionarea contestaţiei şi nota acordată la evaluarea lucrării este mai mare de 1,5 puncte, lucrarea este reevaluată de alţi doi evaluatori, nominalizaţi prin decizie a inspectorului şcolar general, în conformitate cu prevederile procedurii specifice privind evaluarea lucrărilor scrise şi soluţionarea contestaţiilor. Rezultatul acestei ultime evaluări este definitiv, reprezintă nota finală acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei şi poate fi atacat numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

 

Menționăm că media minima de promovare a examenului de definitivat este 8,00 și se calculează astfel: (7 x N.S.) + N.I.1 + N.I.2 + N.P. / 10

în care N.S. – nota obținută la examenul scris;

N.I.1 – nota obținută la prima inspecție de specialitate

N.I.2 – nota obținută la a doua inspecție de specialitate

N.P. – nota obșinută la evaluarea portofoliului didacic

 

            Pe discipline de concurs, situația contestațiilor depuse la notele obțiute la examenul scris este următoarea:

 

Proba de concursNumăr contestații depuse
BIOLOGIE2
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT7
EDUCATIE MUZICALA SI STUDII TEORETICE1
EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI, EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ, EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ) 

1

GEOGRAFIE2
ISTORIE2
LIMBA ROMÂNĂ ĂI LITERATURA PENTRU COPII ĂI METODICA ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRADINIȚA DE COPII3
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ1
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN INVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

1

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MODERNĂ1
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ3
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICA, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE / COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII / MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (INVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 

 

14

MATEMATICĂ4
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ4
RELIGIE ORTODOXĂ4
TURISM ȘI SERVICII1
Total general51

 

Etichete:

Recomandam sa citesti si

Leave a Comment