fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Judet

ADS dă în arendă 120 de hectare în județul Sibiu, tinerilor fermieri

Patru terenuri din județul Sibiu, în suprafață totală de aproximativ 120 de hectare, pot fi concesionate de tinerii fermieri, de la statul român. Agenția Domeniilor Statului (ADS) a lansat, în 15 mai, prima sesiune din acest an a programului de arendare terenuri pentru fermieri cu vârste sub 40 de ani. Cererile se pot depune până în 26 mai.

Terenurile ADS sunt situate în:

– Blăjel (18,84 ha teren agricol + 8,92 ha teren neagricol). Suprafață oferită spre concesionare face parte din SC Agrobazn SA Bazna

– Brădeni (34,83 ha teren agricol + 3,19 ha teren neagricol) – SC Hârtibaciu Ruja SA Ruja.

– Agnita (32,81 ha teren agricol + 8,84 ha teren neagricol) – SC Agroindustriala Aurora SA

– Șeica Mare, Șura Mare (13,41 ha teren agricol) – SC Hapomex SA Slimnic

La nivel național, suprafața totală disponibilă pentru acest program este de 916,37 hectare de teren agricol și de 128,43 de hectare de teren neagricol, în 15 județe.

Documente necesare

ADS precizează că la procedura de contractare poate participa orice persoană fizică română, care să îndeplinească condiţiile de eligibilitate prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. c1) din Legea nr. 268/2001.
Documentele necesare sunt:
– cerere de principiu care conține numele, prenumele, data nașterii, studiile, domiciliul, comuna și județul pe raza căruia se află terenul solicitat, suprafața solicitată (Anexa nr. 1a la Procedură);
– cartea de identitate a solicitantului – în copie;
– diplomele de studii de profil (conform condițiilor de eligibilitate) – în copie;

– declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă faptul că nu a avut contracte încheiate cu ADS, în calitate de persoană fizică și reziliate din culpa sa și/sau nu a înregistrat restanțe la plățile datorate în baza unor contracte încheiate cu ADS. (Anexa nr. 4 la Procedură) – în original.

La depunerea documentelor, fiecărui solicitant i se va atribui un cod unic de înregistrare, urmând ca viitoarele notificări să fie făcute utilizând aceste coduri. Lista cu solicitanții eligibili va fi publicată pe site-ul ADS în termen de maxim 30 de zile de la data încheierii termenului de depunere a cererilor.

Studii agronomice obligatorii

ADS precizează că tinerii fermieri trebuie să aibă studii agronomice. Este necesară diploma universitară de studii în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală sau diplomă de absolvire studii liceale, post-liceale sau școli profesionale în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală emise de unități de învățământ acreditate.

Etichete: