fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Naţional

ADR Centru: Fonduri europene nerambursabile pentru reabilitarea obiectivelor de patrimoniu din spațiul rural în Regiunea Centru

Peste 15 milioane euro disponibile pentru reabilitarea și valorificarea patrimoniului cultural UNESCO și de clasa ”A” din Regiunea Centru.

ADR CENTRU LANSEAZĂ PRIMUL DINTRE APELURILE DE PROIECTE DESTINATE REVITALIZĂRII TURISMULUI REGIONAL, FINANȚATE PRIN PROGRAMUL ”REGIUNEA CENTRU” 2021-2027

În calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru), Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru lansează apelul de proiecte de tip competitiv cu termen limită de depunere, pentru revitalizarea patrimoniului cultural din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Este vorba despre o alocare de peste 15,14 milioane euro, sume nerambursabile, pentru Intervenția 7.1.1 – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă ”A”, din cadrul Acțiunii 7.1Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale, prin punerea în valoare a potențialului lor turistic natural și cultural, care este inclusă în Prioritatea de Investiții 7 – ”O Regiune cu turism sustenabil”  din Programul ”Regiunea Centru”.

Majoritatea obiectivelor de patrimoniu UNESCO și o mare parte a celor de clasa ”A” se află în mediul rural. Deși unele au fost parțial restaurate prin programele anterioare, multe dintre ele încă au nevoie de intervenții. Astfel, ADR Centru a coordonat – în perioada 2007-2020 – investiții în valoare totală de peste 80 milioane euro, prin 39 proiecte pentru reabilitarea patrimoniului antropic din Regiunea Centru, prin care au fost reabilitate și repuse în circuitul turistic 56 de obiective, cetăți, biserici fortificate, lăcașuri de cult cu statut de monumente și muzee.

Prin acest apel de proiecte propunem restaurarea/conservarea obiectivelor importante de patrimoniu (UNESCO și clasa A) din mediul rural. Punerea lor în valoare va contribui la promovarea turismului cultural sustenabil, care, alături de turismul bazat pe promovarea resurselor naturale, sprijină procesul de dezvoltare locală și regională, cu accent pe dezvoltarea economiilor, culturilor, stilurilor de viață și tradițiilor locale. Este necesară implicarea cât mai strânsă a comunităților locale, a IMM-urilor și a tuturor părților interesate, într-o manieră participativă și echitabilă, la dezvoltarea echilibrată a turismului în regiunea noastră”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Prioritatea 7  O regiune cu turism sustenabil din Programul ”Regiunea Centru” se implementează în cadrul Obiectivului de Politica 4 al UE, O Europă mai socială și mai incluzivă, respectiv Obiectivul specific 4.6 Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv se vor finanța investiții în conservarea, protecția și valorificarea durabilă a siturilor/ monumentelor de patrimoniu cultural UNESCO și de clasă A din mediul rural din Regiunea Centru.

Cererile de finanțare pentru toate prioritățile lansate în cadrul PR Centru se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+, link: https://mysmis2021.gov.ro/.

Experții Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru din cadrul Serviciului Helpdesk vă pot oferi gratuit informații referitoare la Programul Regiunea Centru, precum și îndrumare și consiliere pentru pregătirea cererii de finanțare.

Ne puteți contacta pe adresa de e-mail helpdesk@adrcentru.ro sau puteți transmite direct un mesaj către Serviciul Helpdesk al ADR Centru completând formularul de solicitare de informații disponibil la adresa: https://www.regiocentru.ro/solicitari-de-informatii/.

Informații tehnice privind apelul de proiecte 7.1.1 – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A

Apelul este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, perioada de depunere a proiectelor pentru acest apel de proiecte fiind cuprinsă între 02.09.2023, ora 12:00 și 02.02.2024, ora 12:00. Codul apelului pentru aplicația MySMIS este: PRC/53/PRC_P7/OP4/RSO4.6/PRC_A7

Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 15.140.716 euro, din care sprijin FEDR 13.132.254 euro și 2.008.462 euro finanțare de la bugetul de stat.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 500.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși 5.000.000 euro.

Solicitanți eligibili în cadrul acestui apel de proiecte pot fi Unitățile Administrativ Teritoriale de bază, din mediul rural și Unitățile Administrativ Teritoriale de nivel județean din Regiunea Centru, definite ca atare conform Codului administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată. De asemenea, pot depune proiecte și parteneriatele între cele două tipuri de Unități Administrativ Teritoriale (UAT) de mai sus, sau între acestea și Unități de cult (din cadrul cultelor recunoscute în România) și/sau ONG cu personalitate juridică.

Activitățile eligibile aferente activității de bază, vizează două mari categorii: conservarea, protecția și valorificarea durabilă a siturilor / monumentelor de patrimoniu cultural UNESCO și de clasă A din mediul rural, inclusiv reabilitarea, conservarea și punerea în valoare a unor elemente din situri de patrimoniu cultural UNESCO. De asemenea, sunt eligibile și o serie de activități complementare și auxiliare investiției de bază, activități care vin să sprijine punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu și accesibilitatea acestuia.

Toate detaliile și Ghidul specific împreună cu anexele sale pentru acest apel de proiecte se găsesc pe pagina Programului ”Regiunea Centru”:  https://www.regiocentru.ro/patrimoniu-cultural-unesco-si-de-clasa-a/