fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate

Acreditarea observatorilor la recensământul populației și locuințelor runda 2021

Urmare a aprobării Normelor privind acreditarea observatorilor la recensământul populației și locuințelor runda 2021 în baza prevederilor art.4 din OUG nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, organizațiile neguvernamentale, inclusiv organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, pot delega observatori pe lângă Comisia centrală pentru recensământul populației și locuințelor și comisiile județene, municipale, orășenești și comunale, pe toată durata recensământului.

Tipurile de organizații eligibile pentru statutul de observator sunt:

 • Organizații naționale/internaționale neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul social, promovează diverse cauze sociale sau interesele unor categorii diverse de populație sau care au un organism permanent de conducere, reprezentanți autorizați și proceduri sistematice și mecanisme pentru comunicarea cu membrii săi;
 • Instituții media, centrale și locale.

Organizațiile interesate să desemneze observatori naționali trebuie să depună o cerere adresată Comisiei Județene pentru recensământul populației și locuințelor 2021 prin care solicită acreditarea.

Acreditarea observatorilor se realizează pe perioada derulării colectării datelor la recensământ de la populație, respectiv în perioada în care are loc auto-recenzarea (14 martie-15 mai 2022) și recenzarea în teren (16 mai – 17 iulie 2022).

Cererea trebuie să fie însoțită de documente din care rezultă că ONG-ul îndeplinește cerințele solicitate și că este legal constituită cu cel puțin 6 luni înaintea începerii etapei de colectare a datelor, respectiv 14.03.2022.

Dosarul de acreditare cuprinde:

 • Cererea de acreditare (ștampilată și semnată de conducătorul organizației/instituției media), cu nominalizarea persoanei/persoanelor dorite de către organizație/instituție media și cu precizarea Comisiei pe lângă care va/vor activa persoana/persoanele respective ca observator/observatori;
 • Lista persoanelor pentru care se solicită acreditarea;
 • Curriculum Vitae al persoanei/persoanelor pentru acreditare;
 • Fotografia tip ecuson a persoanei/persoanelor pentru acreditare (în format .jpg, .jpeg);
 • Prezentarea ONG-ului, a proiectelor desfășurate sau pe care intenționează să le desfășoare dacă organizația este nou înființată, rezultatele obținute și domeniile în care organizația are expertiză;
 • Prezentarea instituției media, a domeniilor în care activează;
 • Acte care atestă legalitatea funcționării organizației.

Dosarul de acreditare trebuie semnat pe fiecare pagină pentru conformitate.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de acreditare a observatorilor la RPL2021 este cel târziu pe data de 30 martie 2022.

După termenul limită de depunere a cererilor de acreditare a observatorilor, Comisia Județeană analizează documentele primite în funcție de sfera de competență, întocmesc listele cu ONG-urile și instituțiile media care au solicitat și au obținut acreditarea.

Cererile de acreditare pentru observatorii naționali pe lângă Comisia județeană pentru recensământul populației și locuințelor se pot depune fizic la sediul Instituției Prefectului Județul Sibiu din municipiul Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr.10  sau se pot transmite electronic la adresa de email a instituției, respectiv institutiaprefectului@prefecturasibiu.ro ori prin alte mijloace.

Acreditarea acordată ONG-urilor și instituțiilor media dă dreptul acestora de a desemna observatori pe lângă comisiile municipale, orășenești și comunale pe toată durata activității de colectare directă a datelor la recensământul populației și locuințelor.

ONG-ul acreditat poate desemna ca observatori persoane care îndeplinesc următoarele condiții concomitent:

 • Au cel puțin 18 ani;
 • Nu au cazier judiciar;
 • Cunosc limba română;
 • Au cel puțin studii medii.

Calitatea de observator la RPL2021 este incompatibilă cu cea de membru al oricărui partid politic din România.

Termenul de analizare a cererilor de acreditare primite este de 5 zile lucrătoare după termenul limită de depunere a cererilor de acreditare.

Activitatea observatorilor începe cel mai devreme în data de 14 martie 2022 și se încheie cel târziu în data de 17 iulie 2022. Aceștia asistă la procesul de colectare a datelor de la populație prin auto-recenzare asistată și interviu față în față asistat de tabletă.

Persoanele acreditate trebuie să păstreze o conduită demnă și civilizată pe perioada prezenței în sediile comisiilor de recensământ și nu pot stabili relații contractuale cu persoane sau structuri interne ale comisiei de recensământ care a emis acreditarea sau a comisiei la care au fost repartizați. De asemenea, în observarea activității de recenzare a populației, acestora le este interzis să desfășoare alte activități fără legătură cu recensământul.

Organizațiile care coordonează procesul de observare vor transmite reguli clare și condițiile în care observatorii pot însoți recenzorul sau prin care pot observa condițiile speciale de recenzare pentru persoanele  care sunt infectate sau suspectate a fi infectate cu COVID 19; recenzarea acestor persoane se poate amâna pentru o dată ulterioară, când persoana nu mai este în carantină, fără a depăși perioada stabilită pentru recenzare.

Comisia județeană își rezervă dreptul de a retrage acreditarea pentru persoanele care nu respectă regulile de conduită prevăzute de Normele privind acreditarea observatorilor la recensământul populației și locuințelor runda 2021 (RPL2021) care pot fi văzute pe pagina de internet a Instituției Prefectului Județul Sibiu și descărcate de aici.

Etichete:

Recomandam sa citesti si