fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Educatie

865 de candidați, programați să susțină examenul de titularizare

865 de candidați, programați să susțină examenul de titularizare

Miercuri, 21 iulie, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2021, proba scrisă. Proba scrisă va începe la ora 9:00, în 4 de centre de concurs, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2.

Pentru susținerea acestei probe s-au înscris  candidați, Pentru susținerea probei scrise, candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8.15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în anumite situații speciale (pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste situații, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte2021.edu.ro.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor școlare, dar și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, și 28 iulie. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 3 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în luna august 2021.

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2021, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

În județul Sibiu, în patru centre de examen amplasate în municipiul Sibiu, 865 de candidați susțin examenul de titularizare.

Examenul debutează la ora 9.00, accesul în sală al candidaților fiind făcut în intervalul orar 7.30 – 8.15 în următoarele centre: Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Sibiu (211 candidați), Colegiul Economic ”George Barițiu” Sibiu (267 candidați), Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Sibiu (246 candidați) și Școala Gimnazială Nr. 18 Sibiu (143 candidați).

Distribuția, pe centre de examen, este următoarea:

Disciplina de concursNumăr candidațiCentru
AGRICULTURĂ-HORTICULTURĂ3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” Sibiu

(str. Bihorului, nr. 3)

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ3
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)4
COMERȚ3
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POȘTĂ6
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE2
ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII1
ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ1
INDUSTRIE ALIMENTARĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)1
INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI7
CHIMIE8
FILOSOFIE ȘI LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE2
FIZICĂ8
LIMBA GERMANĂ MODERNĂ13
LIMBA LATINĂ1
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ50
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ9
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ3
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ71
SOCIOLOGIE1
MECANICĂ5
MECANICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)2
PRELUCRAREA LEMNULUI1
PROTECȚIA MEDIULUI1
TRANSPORTURI (MAIȘTRI INSTRUCTORI)1
TURISM ȘI SERVICII4
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul Economic ”George Barițiu” Sibiu

(str. Oituz, nr. 31)

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII MAGHIARE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA MAGHIARĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA MAGHIARĂ) 

 

 

 

4

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII GERMANE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA GERMANĂ) 

 

 

 

1

MATEMATICĂ53
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT65
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT – ANTRENORI1
GEOGRAFIE15
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU COPII, PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII  ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII  ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA GERMANĂ) 

 

 

25

 

 

 

Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Sibiu

(str. Nicolae Iorga, nr. 56)

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA PREȘCOLARĂ ȘI METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 

196

RELIGIE BAPTISTĂ1
RELIGIE ORTODOXĂ24
ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICĂ / EDUCATIE VIZUALĂ/EDUCAȚIE ARTISTICĂ)11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala Gimnazială nr. 18 Sibiu

(str. Lungă, nr. 65)

BIOLOGIE26
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ15
ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ 

7

EDUCAȚIE MUZICALĂ11
EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI, EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ, EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATĂ) 

10

ISTORIE29
KINETOTERAPIE2
PROFESORI DOCUMENTARIȘTI2
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ28
TERAPIA EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ (EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTORI, ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATORI)2
TOTAL865 

Numărul total de postrui și fracțiuni de posturi pentru care se desfășoară acest concurs este de 1 337, din care 129 posturi au sunt titularizabile (post întreg cu viabilitate de cel puțin 4 ani).

Pentru vizionare centre de concurs titularizare vezi aici:

https://www.isjsb.ro/d2020/Centre_concurs_ocupare_posturi_didactice_si_arondari_discipline_2021.pdf

Etichete:

Recomandam sa citesti si