fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Educatie

822 de locuri libere în liceele din județ. Începe etapa a doua de admitere.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a publicat luni, , numărul de locuri libere pentru înscrierea absolvenților clasei a VIII-a nerepartizați sau fără evaluare națională, în etapa a II-a, în învăţământul liceal de stat, învățământul profesional de stat și în învățământul profesional dual.

La nivelul județului Sibiu, din totalul de 2.374 elevi înscriși la repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat, 191 de absolvenți ai clasei a VIII-a din județul Sibiu, care au susținut examenul de Evaluare Națională, nu au fost repartizați pe locurile din clasele liceale. Pentru aceștia, ca și pentru cei care nu au susținut examenul de Evaluare Națională, sunt disponibile 822 de locuri (142 de locuri învățământ liceal, 542 de locuri în învățământul profesional de stat și 138 de locuri în învățământul profesional dual de stat).

În perioada 1 – 3 august, la sediul ISJ Sibiu, se primesc cererile de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și a candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă, precum și cererile de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. Acestea sunt aduse de către președinții comisiilor de admitere din unitățile de învățământ cu nivel gimnazial.

Locurile libere de la învățământul liceal teoretic și tehnic se vor ocupa în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, care va avea loc în 4 – 5 august 2022 și se va realiza de către comisia de admitere de la nivelul ISJ Sibiu.

Locurile libere la învățământul vocațional se pot ocupa numai dacă, în prealabil, s-a susținut proba de aptitudini (înscrieri în 26.07.2022 la licee cu clase de învățământ vocațional, probele în 27 și 28 iulie 2022).

Pentru înscrierea în învățământul profesional și profesional dual de stat, în 26 – 28 iulie 2022 se eliberează de către unităţile de învăţământ gimnazial, fişele de înscriere pentru candidaţii cărora nu li s-au eliberat fişe de înscriere în etapa I, pentru acest tip de învățământ. Tot în această perioadă are loc înscrierea candidaţilor care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi sau au fost admişi, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere la liceu sau învăţământul profesional, la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional și profesional dual, pe baza fişei de înscriere în acest tip de învățământ.

Lista liceelor/specializărilor cu locuri libere pentru etapa a II-a (după înscrierea elevilor admiși în etapa I și a rezolvării situațiilor speciale – gemeni/tripleți sau apropiere de domiciliu, cu respectarea valorii mediei ultimului elev intrat la specializarea solicitată) poate fi consultată la adresa http://www.isjsb.ro

Etichete: