fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Educatie

45 dintre candidaţi s-au retras de la examenul de titularizare

45 dintre candidaţi s-au retras de la examenul de titularizare

La proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, desfăşurată astăzi, 21 iulie, în 4 de centre de examen, s-au prezentat 699 candidaţi (80,80%) din cei 865 candidaţi înscriși. 45 (6,44%) dintre candidaţi s-au retras din motive personale sau medicale.

Subiectele și baremele de corectare au fost publicate pe site-ul dedidcat, la ora 15:00, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 3 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată (minim nota 7 obținută la examenul de titularizare 2021), în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 – 5 august 2021.

Distribuția prezenților, absenților, retrașilor și eliminaților, pe fiecare disciplină de concurs, este următoarea:

Disciplina examenNr candidați înscrisiNr. candidați absențiNr. candidați eliminați fraudaNr candidați prezențiNr. candidați retrasi din motive medicaleNr. candidați retrași din motive personale
AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ300301
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ200200
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)500500
ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ / EDUCAȚIE ARTISTICĂ) 

11

 

2

 

0

 

9

 

0

 

1

BIOLOGIE26901700
CHIMIE830501
COMERȚ300300
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ1560900
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POȘTĂ710600
ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 

7

 

 

0

 

 

0

 

 

7

 

 

0

 

 

0

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT65905215
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT – ANTRENORI500500
EDUCATIE MUZICALĂ11001104
EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI, EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ, EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATĂ) 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

8

 

 

 

0

 

 

0

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE210100
ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII 

1

 

0

 

0

 

1

 

0

 

0

ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ100100
FILOSOFIE ȘI LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE 

2

 

0

 

0

 

2

 

0

 

0

FIZICĂ1320601
GEOGRAFIE15001502
INDUSTRIE ALIMENTARĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)100100
INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI710600
ISTORIE29802101
KINETOTERAPIE200200
LIMBA GERMANĂ MODERNĂ13301000
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ50904000
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ930600
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ300300
LIMBA LATINĂ100100
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ711205907
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE /COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII /MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

109

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

8

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU COPII, PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII  ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII  ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA GERMANĂ) 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII MAGHIARE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA MAGHIARĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA MAGHIARĂ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII GERMANE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA GERMANĂ) 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA PREȘCOLARĂ ȘI METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 

 

 

 

196

 

 

 

 

33

 

 

 

 

0

 

 

 

 

163

 

 

 

 

0

 

 

 

 

10

MATEMATICĂ531104202
MECANICĂ510401
MECANICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)200200
PRELUCRAREA LEMNULUI100100
PROFESORI DOCUMENTARIȘTI200200
PROTECȚIA MEDIULUI110000
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ281201610
RELIGIE BAPTISTĂ100100
RELIGIE ORTODOXĂ24501900
SOCIOLOGIE110000
TERAPIA EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ (EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTORI, ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATORI) 

 

2

 

 

1

 

 

0

 

 

1

 

 

0

 

 

0

TRANSPORTURI (MAIȘTRI INSTRUCTORI)100100
TURISM ȘI SERVICII400401
Total judet Sibiu8651680699245
Etichete:

Leave a Comment