fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Cultură

29 de proiecte vor fi finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice

29 de proiecte vor fi inanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice

Institutul Național al Patrimoniului (INP) anunță rezultatele sesiunii I / 2021 a apelurilor de proiecte finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice (TMI). O finanțare totală în valoare de 3.599.810 lei este disponibilă pentru 29 de proiecte, provenind din toate regiunile istorice, evaluate ca eligibile pentru finanțare în urma Apelului I/ 2021. Proiectele selectate pentru finanțare se înscriu în categoriile: 1) intervenții de urgență (IU) – 4 proiecte selectate, în valoare totală de 711.664 lei; respectiv 2) pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (proiectare) 25 de proiecte selectate, în valoare totală de 2.863.000 lei.

Cu toate că așteptarea noastră era aceea de a finanța multe intervenții de urgență – de punere în siguranță a unor monumente istorice cu risc de colaps – , din cele peste 50 de proiecte propuse în total în cadrul celor două sub-programe, am avut surpriza plăcută să evaluăm ca eligibile pentru finanțare un număr mare de proiecte de elaborare a documentației tehnico-economice pentru restaurare. Este un semn că atenția proprietarilor și administratorilor de monumente istorice se orientează pe termen mai lung și înspre proiecte ample de restaurare, care să valorifice la maximum următorul exercițiu financiar european. Am decis, prin urmare, să alocăm o sumă mai mare acestui tip de proiecte, inclusiv redirecționarea fondurilor pentru intervenții de urgență, unde nu au fost suficiente proiecte care să întrunească condițiile de eligibilitate.  Sperăm ca toate cele 25 de cereri evaluate ca eligibile în subprogramul proiectare să valorifice finanțarea prin Timbrul Monumentelor Istorice și să devină în umătorii 2-3 ani – alături de poiectele deja implementate în urma apelului de anul trecut – exemple de bună practică în restaurarea de calitate a monumentelor istorice – a declarat Ștefan Bâlici, directorul Institutului Național al Patrimoniului.

Foarte important este, însă, în acest context, ca toate proiectele selectate pentru finanțare să țină cont de recomandările și condițiile evaluatorilor, astfel încât finanțarea TMI să meargă înspre documentații tehnico-economice pentru proiecte mature și de calitate, care să poată fi puse în aplicare cu finanțare UE mai subliniază Ștefan Bâlici. Lista tuturor celor 29 de proiecte selectate pentru finanțare în cadrul Apelului I/2021 TMI este disponibilă aici.

Acestea se alătură altor 25 de proiecte de punere în siguranță /  realizare a documentației pentru restaurare câștigătoare ale Apelului de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice din 2020 (mai multe detalii sunt disponibile aici). Printre criteriile principale de departajare a proiectelor și de acordare a finanțării – criterii ce au la bază prioritățile anuale în vederea finanțării prin TMI transpuse în baremul anunțat la startul Apelului de proiecte – menționăm: argumentarea importanței monumentului în raport cu toate categoriile de valori ale obiectivului (relaționale, contextuale, locale), atenția acordată angajării comunităților patrimoniale și a comunităților locale în protejarea monumentelor istorice și pregătirea unei documentații elaborate, care are în vedere protejarea și punerea în valoare pe termen lung a monumentului istoric.

Sumele disponibile în acest moment din fondul Timbrului Monumentelor Istorice fac posibile momentan doar cele patru subprograme de finanțare anunțate în decembrie 2020, și anume: 1) subprogramul intervenții de urgență (IU), 2) subprogramul pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (proiectare); 3) subprogramul acțiuni tematice Reșița, 250 de ani de siderurgie pentru protejarea patrimoniului industrial – lucrări de întreținere și reparații curente și 4) subprogramul acțiuni tematice Timișoara, Capitală Europeană a Culturii – lucrări de întreținere și reparații curente.

Reamintim că termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul subprogramelor dedicate Reșiței, respectiv Timișoarei este de 10 mai, ora 16:00, iar rezultatele selecției vor fi anunțate la finalul lunii iunie.

Pot beneficia de finanțarea prin Timbrul Monumentelor Istorice, participând cu proiecte și cofinanțare în cadrul acestui apel, persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosință pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric aflat pe teritoriul României. Valoarea minimă a cofinanțării puse la dispoziție sau atrase de beneficiar este de 10%, în numerar, din valoarea totală a finanțării solicitate. Institutul Național al Patrimoniului acordă aceste finanțări nerambursabile prin Timbrul Monumentelor Istorice pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea monumentelor istorice, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și 31 octombrie 2021.

Fiecare subprogram are condiții specifice de eligibilitate disponibile pe www.patrimoniu.ro/timbru. Detalii şi clarificări pot fi obţinute prin e-mail la adresa finantare.timbru@patrimoniu.ro sau la telefon, la numărul: 021-336.60, interior 114 (în timpul orelor de program). Potențialii beneficiari sunt invitați, de asemenea, să se aboneze la notificările despre Apelurile de finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice, aici: https://bit.ly/3ppjcaH.

În primul subprogram al prezentului apel sunt eligibile propuneri vizând punerea în siguranță a monumentelor istorice: intervenții directe – consolidare a elementelor structurale și de arhitectură; intervenții indirecte – sprijiniri, eșafodaje, acoperiri de protecție; lucrări conexe – desfacere/refacere a instalațiilor/echipamentelor, finisajelor interioare și exterioare, învelitorilor și altor elemente, necesare pentru realizarea intervențiilor. Suma maximă care a putut fi solicitată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000 Lei.

Detalii despre subprogramul proiectare 2021

În cadrul acestui subprogram sunt eligibile propuneri vizând elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru intervenții asupra monumentelor istorice, în vederea solicitării de finanțări în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene (2021-2027) și în cadrul diferitelor programe naționale, astfel: proiecte de anvergură și complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC și DE); proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii și cercetări; proiecte pentru care există DALI avizat și se elaborează fazele de proiectare PT, DTAC și DE; proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.

Suma maximă care a putut fi solicitată pentru finanțarea unui proiect este de 140.000 Lei.

Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară destinată finanțării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Timbrul monumentelor istorice se aplică în procent de 2% asupra vânzărilor de produse și servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice și se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecție a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.

Dat fiind că scopul instituirii Timbrului Monumentelor Istorice este stimularea protejării patrimoniului construit, proprietarii sau operatorii economici care contribuie în mod direct la protejarea unor monumente istorice cu o sumă cel puțin egală cu cea calculată pentru Timbrul Monumentelor Istorice sunt exceptate de la plată.

Printre cei mai mari contribuabili la fondul Timbrului Monumentelor Istorice în anii precedenți (2019) menționăm instituții precum Teatrul Național din București, Opera Națională București sau Turism Felix SA – Băile Felix, în timp ce în categoria exceptaților de la plata taxei care au contribuit la protejarea monumentelor istorice dorim să nominalizăm în mod special Compania de Administrare a Domeniului Bran, Teatrul Gong din Sibiu și Biserica Evanghelica fortificată din satul Viscri, jud. Brașov.

 

Etichete:

Recomandam sa citesti si