fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Educatie

284 de candidați susțin examenul de definitivat

284 de candidați susțin examenul de definitivat

Centrul de examen este la Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu, intrarea participanților în săli având loc între orele 7.30 – 8.00. Candidații vor purta obligatoriu mască de la intrarea în centrul de examen până la ieșire. Regulile pe care profesorii trebuie să le respecte la examenul de Definitivat 2021 sunt stipulate în Ordinul nr. 5343/31.08.2020, Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului national pentru definitivare în învățământul preuniversitar.

Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 7:30 – 8:00, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

Candidaţii şi asistenţii supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate. Materialele şi/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen.

 

Candidaţii care introduc în sala de examen materiale nepermise, din categoria acelora menţionate mai sus sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistaţi, sunt eliminaţi din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a preşedintelui comisiei de examen, situaţie în care asistenţii supraveghetori sau membrii comisiei de examen încheie un proces-verbal.

 

Candidaţii sunt informaţi de către asistenţii supraveghetori responsabili de săli, la intrarea în sala de examen, cu privire la prevederile metodologice referitoare la desfăşurarea probei scrise şi semnează procese-verbale care să ateste informarea.

 

Candidaţii care, în timpul desfăşurării probei scrise, sunt surprinşi copiind, primind sau transmiţând soluţii cu privire la subiecte sunt eliminaţi din examen, încheindu-se un proces-verbal în acest sens de către asistenţii supraveghetori sau de către membrii comisiei de examen. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice altă tentativă de fraudă.

 

Candidatul care se retrage din proprie iniţiativă poate solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii, predă lucrarea şi foaia cu subiecte şi părăseşte sala după cel puţin o oră, dar nu la mai mult de 3 ore de la deschiderea plicului cu subiecte. În acest caz, lucrarea scrisă nu este evaluată, iar în statistici candidatul respectiv se consideră retras, cu dreptul de a se înscrie în sesiunea imediat următoare, conform prevederilor legale.

 

În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţii supraveghetori până la înapoierea în sala de examen, fără a beneficia de prelungirea timpului alocat rezolvării subiectelor.

 

Rezultatele probei scrise, înainte de contestații, se afişează la sediul centrului de examen şi se publică pe site-ul www.definitivat.edu.ro, la data de 21.07.2021.

 

Eventualele contestații se înregistrează în perioada 21 – 22.07.2021, iar rezultatele finale se afișază în 28.07.2021.

 

Pe discipline de concurs, situația este următoarea:

Disciplina de examenTotal
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)1
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ – MAIȘTRI INSTRUCTORI (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)2
ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ) (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)2
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ – MAIȘTRI INSTRUCTORI (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)2
BIOLOGIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)5
CHIMIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)2
COMERȚ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)1
CONFECȚII TEXTILE – TRICOTAJE – FINISAJ TEXTIL (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)1
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)2
CONSTRUCȚII (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)1
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)34
EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI STUDII MUZICALE TEORETICE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)5
EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ – ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ INSTRUMENTALĂ) (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)1
EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI, EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ, EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 

3

FILOSOFIE SI LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)1
FIZICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)1
GEOGRAFIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)2
INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)1
ISTORIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)5
KINETOTERAPIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)2
LIMBA ROMÂNĂ ȘI LITERATURĂ PENTRU COPII, METODICA ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 

87

LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)12
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)1
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)2
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MODERNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)6
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)14
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)38
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, LB. SI LIT. GERMANĂ MATERNĂ, MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA GERMANĂ) 

1

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, LB. SI LIT. MAGHIARĂ MATERNĂ, MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA MAGHIARĂ) 

1

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA GERMANĂ) 

15

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII ACESTORA (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA MAGHIARĂ) 

1

MATEMATICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)8
MECANICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)1
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (PENTRU PROFESORI) (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)9
RELIGIE ORTODOXĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)11
SOCIOLOGIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)1
TURISM ȘI SERVICII (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)1
ZOOTEHNIE1

 

Etichete:

Recomandam sa citesti si