fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Social

25 mai – termen limită pentru redirecționarea a 3,5% din impozit

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu informează contribuabilii persoane fizice care optează pentru redirecționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, că pot depune formularul 230 – ”Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” – până cel târziu la data de 25 Mai 2023, sub sancțiunea decăderii. Formularul 230, împreună cu anexele completate, se depune astfel:

a) prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual, secţiunea Depunere Declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF accesând linkul: https://formularespv-pf.anaf.ro/;

b) prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, prin utilizarea unui certificat digital calificat;

c) în format hârtie, la registratura organului fiscal competent (în raza căruia contribuabilul îşi are domiciliul), în mod individual;

d) prin poștă, în mod individual, cu confirmare de primire;

e) sau se poate opta pentru depunerea cererii la entitatea nonprofit/unitatea de cult, beneficiara sumei. Entitatea nonprofit/unitatea de cult care primeşte cereri de la contribuabili are obligaţia de a transmite la organul fiscal competent doar prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, formularul «Situaţie centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230». În această situaţie, originalul cererilor 230, în format hârtie, se păstrează de către entităţile nonprofit/unităţile de cult şi sunt puse la dispoziţia organului fiscal la solicitarea acestuia.

Formularul 230 poate fi obținut gratuit, de la sediile organelor fiscale sau accesând website-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, astfel:

a) secțiunea „Asistență contribuabili”, subsecțiunea „Declararea obligațiilor fiscale”, rubrica „Toate formularele, cu explicații”;

b) Formularul 230 pdf inteligent poate fi descărcat de pe site-ulwww.anaf.ro accesând linkul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html.

Informații suplimentare privind completarea și depunerea formularului 230 pot fi obținute prin:

– accesarea Ghidului contribuabililor care poate fi accesat prin link-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/GHID_D230_2023.pdf;

– Formularul Unic de Contact aferent link-ului: https://www.anaf.ro/asistpublic/

– asistență telefonică, în domeniul fiscal sau IT, apelând Call Center-ul ANAF la nr. 031.403.91.60.

Etichete:

Recomandam sa citesti si