fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Educatie

145 de candidați au renunțat la examenul de titularizare

Un candidat a fost eliminat din examen, din cauza telefonului mobil

La proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, desfăşurată miercuri, 13 iulie, s-au prezentat doar 743 de candidaţi (88,77%) din cei 837 înscriși. Din totalul candidaților prezenți, 51 (6,86%) s-au retras din motive personale sau medicale, iar un candidat a fost eliminat din examen (telefon mobil aflat în posesia candidatului în sala de examen). Candidatul eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu va fi repartizat pe posturi didactice/catedre, în anul şcolar 2022-2023.
Subiectele și baremele de corectare au fost publicate pe site-ul dedicat, la ora 15:00, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.
Primele rezultate vor fi afișate în data de 19 august, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 19 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 20 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 27 august.
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină, la proba scrisă, minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).
Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în 29 iulie și 1 august.

Etichete: