fbpx
INCARCARE

Ce anume cauti?

Actualitate Educatie

132 de contestații depuse de către participanții din județul Sibiu, la examenul de titularizare 2021

examenul de titularizare

Astăzi, 28.07.2021, ora 12.00, la sediul I.Ș.J. Sibiu s-a finalizat etapa de depunere a contestațiilor la rezultatele obținute de candidații care au susținut examenul de Titularizare 2021. Notele obținute în urma soluționării acestor contestații sunt note finale, indiferent cu cât au fost mărite sau micșorate, conform OMEC 5259/2019.

Rezultatele finale se afișează la sediul I.Ș.J. Sibiu și pe site-ul www.titularizare.edu.ro, în data de 03 august 2021.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 04 – 05 august 2021.

Distribuția contestațiilor pe discipline de concurs:

Disciplina examenNumăr candidați cu note afișateNumăr contestații depuseProcent din candidați cu note afișate
AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ200%
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ2150%
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)5360%
ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ / EDUCAȚIE ARTISTICĂ)8337,5%
BIOLOGIE17523,52%
CHIMIE400%
COMERȚ300%
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ900%
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POȘTĂ600%
ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO-FINANCIARĂ 

7

 

1

 

14,28%

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT462656,52%
EDUCATIE MUZICALĂ6116,66%
EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI, EDUCAȚIE INTERCULTU-RALĂ, EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATĂ) 

8

 

1

 

12,5%

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE100%
ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII100%
ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ100%
FILOSOFIE ȘI LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE200%
FIZICĂ5240%
GEOGRAFIE1317,69%
INDUSTRIE ALIMENTARĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)100%
INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI6116,66%
ISTORIE20630%
KINETOTERAPIE200%
LIMBA GERMANĂ MODERNĂ1000%
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ40512,5%
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ600%
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ3133,33%
LIMBA LATINĂ11100%
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ52815,38%
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE /COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII /MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 

 

 

101

 

 

 

28

 

 

 

27,72%

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU COPII, PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII  ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII  ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA GERMANĂ) 

 

19

 

 

4

 

 

21,05%

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATI-CĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, ME-TODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII MAGHIARE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA MAGHIARĂ MATER-NĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII / MATEMATI-CII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA MAGHIARĂ) 

 

 

 

1

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0%

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATI-CĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII GERMANE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ MATER-NĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA GERMANĂ) 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0%

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA PRE-ȘCOLARĂ ȘI METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚI-LOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 

 

153

 

 

21

 

 

13,72%

MATEMATICĂ401025%
MECANICĂ3133,33%
MECANICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI)200%
PRELUCRAREA LEMNULUI100%
PROFESORI DOCUMENTARIȘTI200%
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ1500%
RELIGIE BAPTISTĂ100%
RELIGIE ORTODOXĂ19210,52%
TERAPIA EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ (EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTORI, ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATORI) 

1

 

0

 

0%

TRANSPORTURI (MAIȘTRI INSTRUCTORI)100%
TURISM ȘI SERVICII300%
Total judet Sibiu65213220,24%

 

Etichete:

Recomandam sa citesti si